REVIEW

  • March 3, 2024
  • 3 Mins Read

How Small Habits Can Lead To Remarkable Changes

“Atomic Habits” by James Clear provides a powerful framework for understanding how small habits can lead to remarkable changes over

READ MORE
  • February 27, 2024
  • 3 Mins Read

Best Books to Read for Self Development

Whether you’re seeking inspiration, practical advice, or a shift in mindset, the right books can be powerful catalysts for personal

READ MORE

Here are 5 key takeaways from book Atomic Habits

“Atomic Habits” by James Clear is a highly acclaimed book that provides practical insights on how to build positive habits

READ MORE

Book Review of ‘The Broken Wings’ by Kahlil Gibran

Book Name: The Broken Wings Author: Kahlil Gibran Review By: M Ibrahim Hassani Kahlil Gibran is one of those writers

READ MORE

Top 5 Nepali Book | Famous Nepali Writers | Review

Top 5 Nepali Book | Famous Nepali Writers | Review Nepali literature boasts a rich tapestry of books and writers

READ MORE

To Kill A Mockingbird | Book Review

“To Kill a Mockingbird” by Harper Lee is a timeless classic that tells the story of Scout Finch and her

READ MORE

सेलिब्रेटी लेखक सुबिनको किताब इजोरिया रिभ्यू | Ijoriya Book Review | Subin Bhattarai

नेपालमा ‘सेलिब्रेटी लेखक’ कमै छन्। औंलामा अट्छन्। हरेक पटक पाठकले पढ्न रुचाउने कथा पस्किन सफल लेखकै विरलै भटिन्छन्। थोरै लेखक

READ MORE

Subjectivity in “Ode to Meraki” : A Review by Sushant Thapa.

Subjectivity in poetry is a uniqueness and the expression of it is a really important voice. New ideas are to

READ MORE

Book Review: Rich Dad, Poor Dad | Robert Kiyosaki

‘RICH DAD, POOR DAD’ is one of the interesting books which is written by a famous writer Robert T. Kiyosaki.

READ MORE

चंगा चैट!! | The Kite Runner | Book Review | Khaled Hosseini | Novel

दसै भन्नुसाथ मेरो मनमा चंगाको चित्र आउँछ। लामो पुच्छर भएका रंगीविरंगी चंगाहरुको। खुला आकाशमा स्वतन्त्र उड्ने ती कागजका टुक्रा जाबो

READ MORE

रहर | Book Review | Suman Bhattarai

आख्यान अहिले हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । समाजको चरित्र, चित्र, व्यक्तिगत भोगाइ, बुझाइ, सुख, दुःख र जीवनको हर

READ MORE

राजनीतिक र सामाजिक घटनाहरु नियाल्न ‘असहमति’ | Suman Bhattarai | Book Review #1

राजनीतिक र सामाजिक घटनाहरु नियाल्न ‘असहमति’ | Suman Bhattarai | Book Review #1 लामो समयदेखि स्तम्भ लेखनमा सक्रिय “सौरभ” एउटा

READ MORE