हाईकु ! Jivan Shahi | Offline Thinker

Jivan Shahi

हाईकु -Jivan Shahi | Offline Thinker

1.

पुण्य कमाउ,
पबित्रता अँगाल,
पाप त्यागेर !!!

2.
       सांक्षी राखेर,
       पुराना गल्तिहरु,
       नयाँ यात्रामा !!!       
                   3.
                     उनका ओठ,
                     सलबलाउंछ्न,
                     मलाई देख्दा !!

4.

केही चाहना,
र बालुवाको घर,
उस्तै लाग्छन!!!

5.
उनी आईन,
अंगालोमा बाँधिन,
झल्यास ब्युंझे !!!

6.
ओठहरुले,
स्पर्श गर्दो रहेछ,
मौका मिलेसी !!!

7.
पुरानो याद,
फाटेको धोती-टोपी,
साँक्षि स्वरुप !!!

8.
कर्म बेगर,
फल पाउने आश,
दिवा सपना !!!

Read More From Jivan:

Follow Offline Thinker on Facebook, Twitter, and Instagram. You can send us your writings at connect.offlinethinker@gmail.com

Facebook Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published.